Lương Gross và Lương Net: Hiểu Rõ và Cách Tính Chi Tiết

Lương Gross và Lương Net: Hiểu Rõ và Cách Tính Chi Tiết

Lương Gross và Lương Net: Hiểu Rõ và Cách Tính Chi TiếtAdvert ID #132479

Full Description


Khi nhận lương, bạn sẽ thường nghe đến hai khái niệm “lương gross” và “lương net”. Để nắm rõ hơn về thu nhập thực tế của mình, bạn cần hiểu sự khác biệt giữa hai loại lương này và cách tính toán chúng. Bài viết dưới đây sẽ giải thích chi tiết về lương gross, lương net và cách quy đổi lương net sang gross online.

Top 5 công cụ tính lương Gross - Net chuẩn nhất năm 2022

1. Lương Gross Là Gì?

H1: Định Nghĩa Lương Gross

Lương gross là tổng thu nhập mà người lao động được nhận từ công ty trước khi trừ các khoản phí bảo hiểm và thuế. Đây là số tiền mà bạn thỏa thuận với công ty khi ký hợp đồng lao động, bao gồm cả lương cơ bản, các khoản phụ cấp, thưởng và các khoản phúc lợi khác.

Ví Dụ:

 • Nếu công ty bạn đề nghị mức lương gross là 20 triệu đồng/tháng, đây là số tiền bạn nhận trước khi trừ các khoản bảo hiểm và thuế.

Xem thêm: 1 gross bằng bao nhiêu tiền việt

2. Lương Net Là Gì?

H2: Định Nghĩa Lương Net

Lương net là số tiền thực nhận sau khi đã trừ tất cả các khoản phí bảo hiểm và thuế từ lương gross. Đây là số tiền mà bạn sẽ nhận được và có thể sử dụng cho các chi tiêu cá nhân hàng tháng.

Ví Dụ:

 • Nếu mức lương gross của bạn là 20 triệu đồng/tháng và sau khi trừ các khoản bảo hiểm và thuế, số tiền thực nhận của bạn là 17 triệu đồng/tháng, thì 17 triệu đồng là lương net của bạn.

3. Cách Tính Lương Gross Sang Net

H2: Hướng Dẫn Tính Lương Gross Sang Net

Để cách tính lương gross sang net online, bạn cần trừ đi các khoản chi phí bắt buộc từ lương gross. Các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Tính Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH)

 • Tỷ lệ đóng BHXH: 8% lương gross.

Bước 2: Tính Bảo Hiểm Y Tế (BHYT)

 • Tỷ lệ đóng BHYT: 1.5% lương gross.

Bước 3: Tính Bảo Hiểm Thất Nghiệp (BHTN)

 • Tỷ lệ đóng BHTN: 1% lương gross.

Bước 4: Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN)

 • Công thức tính thuế TNCN:
  • Thu nhập chịu thuế = Lương gross – BHXH – BHYT – BHTN – các khoản giảm trừ gia cảnh.
  • Thuế TNCN được tính theo biểu thuế suất lũy tiến từng phần.

Bước 5: Tính Lương Net

 • Công thức tính lương net:
  • Lương net = Lương gross – (BHXH + BHYT + BHTN + Thuế TNCN)

4. Ví Dụ Cụ Thể

H2: Ví Dụ Cụ Thể Tính Lương

Giả sử bạn có mức lương gross là 20 triệu đồng/tháng và không có khoản giảm trừ gia cảnh.

Tính Bảo Hiểm

 • BHXH: 8% x 20,000,000 = 1,600,000 VND
 • BHYT: 1.5% x 20,000,000 = 300,000 VND
 • BHTN: 1% x 20,000,000 = 200,000 VND

Tính Thu Nhập Chịu Thuế

 • Thu nhập chịu thuế: 20,000,000 – 1,600,000 – 300,000 – 200,000 = 17,900,000 VND

Tính Thuế TNCN

 • Thuế TNCN: Dựa vào biểu thuế suất lũy tiến từng phần, tính cụ thể cho từng bậc thuế.

Tính Lương Net

 • Lương net: 20,000,000 – 1,600,000 – 300,000 – 200,000 – Thuế TNCN

Giả sử thuế TNCN là 1,395,000 VND.

 • Lương net: 20,000,000 – 1,600,000 – 300,000 – 200,000 – 1,395,000 = 16,505,000 VND

Công cụ tính lương Gross sang Net / Net sang Gross, tính phí bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân chuẩn 2024

5. Những Điều Cần Lưu Ý Khi Tính Lương Gross Sang Net

H2: Các Khoản Giảm Trừ Gia Cảnh

 • Giảm trừ bản thân: 11 triệu đồng/tháng.
 • Giảm trừ người phụ thuộc: 4.4 triệu đồng/người/tháng.

Sự Khác Biệt Giữa Các Doanh Nghiệp

 • Mỗi doanh nghiệp có thể có chính sách khác nhau về bảo hiểm và thuế, do đó cần kiểm tra lại với phòng nhân sự của công ty để có thông tin chính xác.

Cập Nhật Chính Sách Mới

 • Luôn cập nhật các chính sách mới nhất về thuế và bảo hiểm để tính lương chính xác.

Kết Luận

Hiểu rõ cách tính lương gross sang net online giúp bạn nắm bắt được thu nhập thực tế và quản lý tài chính cá nhân hiệu quả hơn. Bằng cách tuân theo các bước tính toán và lưu ý những yếu tố liên quan, bạn có thể đảm bảo mình nhận được số tiền xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

 

Category


Leave a Reply